TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sinh viên các lớp hào hứng tham dự sinh hoạt lớp Học kỳ 1_2015-2016

Sinh viên các lớp hào hứng tham dự sinh hoạt lớp Học kỳ 1_2015-2016

“Sinh hoạt lớp chính là hoạt động trọng tâm được Ban Giám hiệu Nhà trường trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhằm đem lại sự tiếp cận gần gũi giữa các Phòng, Khoa, Ban trong Nhà trường và cộng đồng sinh viên HUTECH, từ đó không ngừng đẩy mạnh các hoạt động phong trào, hoạt động học thuật, nghiên cứu...

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

2 năm thực hiện nghị quyết liên tịch về "Năm sinh viên HUTECH" của HĐQT, BGH và Đảng ủy Nhà trường

2 năm thực hiện nghị quyết liên tịch về

Từ ngày 02 đến 12/10/2015, tập thể các Khoa, Phòng, Ban trong toàn Trường sẽ tổ chức Hội nghị Tổng kết 2 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch của Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu và Đảng ủy Nhà trường về Năm Sinh viên HUTECH.