TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH"

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH”   BẠN ĐANG MUỐN TRAO DỒI TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ? BẠN KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ?   Mọi thắc mắc và lo lắng của bạn, nay đã được Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học...