TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sinh viên các lớp hào hứng tham dự sinh hoạt lớp Học kỳ 1_2015-2016

Sinh viên các lớp hào hứng tham dự sinh hoạt lớp Học kỳ 1_2015-2016

“Sinh hoạt lớp chính là hoạt động trọng tâm được Ban Giám hiệu Nhà trường trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhằm đem lại sự tiếp cận gần gũi giữa các Phòng, Khoa, Ban trong Nhà trường và cộng đồng sinh viên HUTECH, từ đó không ngừng đẩy mạnh các hoạt động phong trào, hoạt động học thuật, nghiên cứu...