TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo khoa học cấp Thành phố về phương pháp giảng dạy Kế toán - Tài chính – Ngân hàng

Hội thảo khoa học cấp Thành phố về phương pháp giảng dạy Kế toán - Tài chính – Ngân hàng

Nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán phù hợp với giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp với Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), Đại học Công...