HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

HUTECH khởi động đợt “Sinh hoạt lớp” Học kỳ I cho Tân sinh viên

HUTECH khởi động đợt “Sinh hoạt lớp” Học kỳ I cho Tân sinh viên

Sau đợt “Sinh hoạt lớp” dành cho tập thể sinh viên HUTECH từ Khóa 2014 trở về trước (diễn ra từ ngày 21/09 – 10/10/2015) được tổ chức thành công, Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh, Phòng Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông, Đoàn Thanh niên – Hội...