TB - Giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng - HK2 năm học 2016 - 2017
THÔNG BÁO
V/v rà soát lực lượng Cảm tình Đảng và giới thiệu đoàn viên ưu tú
tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II
Năm học 2016 – 2017
___________________
 
 Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn rà rà soát lực lượng Cảm tình Đảng và giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II, năm học 2016 2017, cụ thể như sau :
1. Đối với Chi Đoàn:
Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành rà soát đoàn viên là Cảm tình Đảng tại chi đoàn báo cáo về cho Đoàn khoa các trường hợp cụ thể để tạo điều kiện hỗ trợ xúc tiến hoàn thành các thủ tục tiến hành kết nạp Đảng cho các trường hợp.
Tiến hành họp Chi đoàn bầu chọn đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm học 2016 - 2017, lập danh sách gửi danh sách về Đoàn khoa các đoàn viên, thanh niên đầy đủ các tiêu chuẩn sau:
a. Đối với đoàn viên là sinh viên:
- Là đoàn viên có kết quả đánh giá chất lượng Đoàn viên đạt xuất sắc (căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng Đoàn viên năm học 2015 - 2016).
- Có kết quả đánh giá Điểm Rèn luyện (HK1 NH: 2016-2017) đạt 80 điểm trở lên.
- Có điểm trung bình học kỳ gần nhất hoặc điểm tích lũy từ 2.5/4 trở lên (đối với học chế tín chỉ) hoặc 6.5/10 trở lên (đối với sinh viên Khoa Cao đẳng thực hành).
- Có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng và có lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng.
 b. Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: Là đoàn viên xuất sắc và được Nhà trường đánh giá là lao động tiên tiến, danh sách giới thiệu phải có ý kiến của lãnh đạo đơn vị và các Chi bộ liên quan.
2. Đối với Đoàn khoa:
Ban Chấp hành các Đoàn khoa triển khai việc bình chọn đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng đến tất cả các Chi đoàn, đoàn viên.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn cần quan tâm xem xét giới thiệu những đồng chí là BCH Đoàn Trường, BCH Hội SV Trường, BCH Đoàn các Khoa, BCH Liên Chi Hội SV các Khoa, cán bộ Đoàn – Hội các cấp,  các sinh viên đã đạt hoặc đang đăng ký phấn đấu thành SV 5 Tốt, các thành viên tích cực thuộc các lớp đã đạt hoặc đang đăng ký phấn đấu để đạt danh hiệu Lớp học tiên tiến chưa được giới thiệu tham gia các Lớp Cảm tình Đảng trước đây.
BCH Đoàn khoa tiến hành xét duyệt và tổng hợp danh sách (theo mẫu) có xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa và Chi bộ liên quan gửi về văn phòng Đoàn trường bằng văn bản và  Email theo địa chỉ: doanthanhnien@hutech.edu.vn
3. Tiến độ thực hiện:
- Hạn chót các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường nộp danh sách đoàn viên ưu tú tham gia học Lớp Cảm tình Đảng bằng văn bản có chữ ký đầy đủ về văn phòng Đoàn trường trước 11g00, ngày 28 tháng 04 năm 2017, đồng thời gửi Email về Văn phòng Đoàn trường để tổng hợp.
- Thời gian tổ chức Lớp Cảm tình Đảng dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày Chủ nhật 21/05/2017 và 28/05/2017.
 
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn, Đoàn khoa thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.
14562309