Thông báo kết quả và thời gian trao giấy chứng nhận Cảm tình Đảng đợt 2 năm học 2016 - 2017

Vừa qua, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong ngày 21/5/2017. Nay Đảng ủy Nhà trường thông báo đến các Chi bộ, BCH Đoàn Thanh niên và Cảm tình Đảng kết quả của lớp học trên về thời gian trao giấy chứng nhận, hướng dẫn các thủ tục xét kết nạp Đảng cụ thể như sau:
1. Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)
2. Thời gian trao giấy chứng nhận và hướng dẫn các thủ tục kết nạp Đảng:
- Thời gian: Vào lúc 8g30, ngày 09/9/2017 (thứ bảy)
- Địa điểm: tại phòng B-02.09, trụ sở 475A Điện Biên Phủ.
Đề nghị các bạn Cảm tình Đảng tham dự nghiêm túc nội dung trên.
Trân trọng!
Thông báo kết quả và thời gian trao giấy chứng nhận Cảm tình Đảng đợt 2 năm học 2016 - 2017 13
14563880
×