Thông báo kết quả và thời gian trao giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 20/11
Vừa qua, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong ngày 19/11/2017 và 26/11/2017. Nay Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn và các bạn Đoàn viên kết quả của lớp học trên về thời gian trao giấy chứng nhận, hướng dẫn các thủ tục xét kết nạp Đảng cụ thể như sau:
1. Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)
2. Thời gian trao giấy chứng nhận và hướng dẫn các thủ tục kết nạp Đảng:
- Thời gian: Vào lúc 9g00, ngày 16/3/2018 (thứ Sáu)
- Địa điểm: tại Hội trường A08.20, trụ sở 475A Điện Biên Phủ.
Đề nghị các bạn Cảm tình Đảng tham dự nghiêm túc nội dung trên.
Trân trọng!
14569070