Thông báo kết quả và thời gian trao giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 20/11

Vừa qua, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong ngày 19/11/2017 và 26/11/2017. Nay Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn và các bạn Đoàn viên kết quả của lớp học trên về thời gian trao giấy chứng nhận, hướng dẫn các thủ tục xét kết nạp Đảng cụ thể như sau:
1. Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)
2. Thời gian trao giấy chứng nhận và hướng dẫn các thủ tục kết nạp Đảng:
- Thời gian: Vào lúc 9g00, ngày 16/3/2018 (thứ Sáu)
- Địa điểm: tại Hội trường A08.20, trụ sở 475A Điện Biên Phủ.
Đề nghị các bạn Cảm tình Đảng tham dự nghiêm túc nội dung trên.
Trân trọng!
Thông báo kết quả và thời gian trao giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 20/11 24
14569070
Các tin khác
WESET đồng hành cùng Chiến dịch Xuân tình nguyện HUTECH 2024 Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện HUTECH 2024 sẽ diễn ra vào lúc 08h00, ngày 21/12/2023 tại Saigon Campus. Toàn chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày...
Thông báo Thu nhận Hồ sơ xét chọn SV5T Cấp Trường NH: 2020 - 2021 Nhằm bình chọn, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2020 - 2021, đồng thời giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh...
×