TB V/v Tổ chức Lớp cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức lớp cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2019 - 2020

1. Thời gian tổ chức lớp học: ngày 22/03/2020 (dự kiến)

2. Thời gian đăng kí: từ nay đến hết ngày 15/03/2020

3. Hình thức đăng kí:
Sinh viên đăng kí Online TẠI ĐÂY 
► Sinh viên đăng kí trực tiếp tại Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên (ô số 6,7,8)
► Sinh viên cũng có thể đăng ký cho Bí thư Chi Đoàn (Bí thư Chi Đoàn tổng hợp danh sách nộp về
Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

enlightened Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên (SĐT: 028.3512 0293)

 
14583527
×