Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa quốc gia “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu để phát triển kinh tế số Việt Nam”

Phòng Khoa học Công nghệ kính chuyển đến Quý Thầy, Cô Thông báo mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học dữ liệu để phát triển kinh tế số Việt Nam” của Trường Đại học Ngoại thương với nội dung như sau:
 
1.     Thời gian tổ chức Hội thảo vào tháng 10/2023
2.     Địa điểm: Trường Đại học Phan Thiết (Bình Thuận)
3.    Thời gian nhận bài viết đầy đủ: 30/8/2023
4. Thông tin liên hệ: Ms. Trần Thị Ngọc Hân (0847.469.030) – Emailqlkhhtqt.cs2@ftu.edu.vn
 
Quý Thầy, Cô vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.
 
Trân trọng.
14610756
Đính kèm:
×