TB triển khai kỳ thực tập DN và mẫu đơn xin tham gia dành cho SV Khóa 15
Sinh viên lưu ý các file đính kèm:
1. Thông báo triển khai.
2. Đơn xin tham gia kỳ thực tập doanh nghiệp dành cho SV ngành Quản trị Khách sạn.
3. Đơn xin tham gia kỳ thực tập doanh nghiệp dành cho SV ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống.
14557896