[HỌC KỲ DOANH NGHIỆP] Biểu mẫu thực hiện báo cáo môn học Học kỳ doanh nghiệp_Update 23.12.2019

UPDATE 23.12.2019
Các bạn lưu ý xem kỹ thông tin ở file đính kèm:
A. Mẫu đơn xin tham gia HKDN trong nước (Riêng biệt từng ngành: QT Khách sạn, QT Nhà hàng và DVAU) => Sẽ thay đổi theo từng năm.
B. BIỂU MẪU THỰC HIỆN BÁO CÁO (Dùng chung cho các đợt HKDN:
1. Cấu trúc của báo cáo;
2. Một vài quy định về việc viết báo cáo;
3. Mẫu trang bìa chính;
4. Lời cam đoan;
5. Mẫu nhận xét của cán bộ hướng dẫn;
6. Mẫu nhận xét của GVHD.

14570272