Biểu mẫu và các hướng dẫn thực hiện báo cáo cho Môn học ngoài trường_Update 21.08.2018
Sinh viên các ngành Quản trị Khách sạn - Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành lưu ý:
- Khi tham gia môn học ngoài trường (Seminar 1+2; Kiến tập Khách sạn / Resort; Thực tập Tour 1+2; Thực tập Tour Miền tây/Miền trung) phải tuân thủ theo các quy định - chế tài của Khoa đưa ra (File đính kèm).
- Chấp hành nghiêm túc các thông tin khi GVHD thông báo.
- Tập trung tìm hiểu, trao đồi kiến thức trong quá trình đi tour.
- Sau khi kết thúc tour, sinh viên thực hiện báo cáo theo đúng quy định của Khoa đề ra, thông qua các biểu mẫu, quy định và hướng dẫn đính kèm. (theo đúng NGÀNH của mình).
- Quy định về thời gian nộp báo cáo: Theo thông báo riêng của từng đợt đi tour.
-----------------
Update hướng dẫn viết báo cáo SEMINAR KHÁCH SẠN 1 + 2 (VŨNG TÀU) và KIẾN TẬP  KHÁCH SẠN + RESORT (PHAN THIẾT)
---------------
Update Ngày 21/08/2018: Cập nhật toàn bộ biểu mẫu dành cho sinh viên khi tham gia các môn học ngoài trường (Thực tập tour Miền Tây, Miền Trung, Kiến tập khách sạn, Kiến tập resort).

Thời gian nộp báo cáo thực tập tour miền trung (Từ 21/8 đến 01/9/2018): Ngày 23/10/2018 (thứ 3)
----------------
Update (02/11/2018): Biểu mẫu trang bìa môn Kiến tập KS - Resort .
Thời gian nộp báo cáo kiến tập Khách sạn + Resort Vũng Tàu (Từ 29/10 đến 03/11/2018)Ngày 03/12/2018 (thứ 2)
 
14555775