THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD THỰC HIỆN BCTN_HK1 - NH 2022 - 2023 (HỆ CQ + VJIT)

Đã có danh sách phân công GVHD thực hiện báo cáo tốt nghiệp của Bậc Đại học các khóa (Bao gồm hệ Chính quy, hệ Liên thông, hệ VJIT) - HK1 - Năm học 2022 - 2023
Các bạn lưu ý tra cứu thông tin ở link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=335&dot=24
Vào link các bạn chọn năm học: 2022 - 2023 => Nhập MSSV => Tick vào phần "Tôi không phải người máy" => Xem kết quả.
CÁCH NHẬN DIỆN

1/ Đã cập nhật: Các bạn vui lòng đọc thật kỹ và thực hiện thật đúng hướng dẫn:
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD THỰC HIỆN BCTN_HK1 - NH 2022 - 2023 (HỆ CQ + VJIT) 19

2/ Không có thông tin: Nếu gặp trường hợp này, các bạn vui lòng liên hệ ngay với VPK trong thời gian từ ngày 05/09 đến ngày 08/09/2022 để được hướng dẫn và giải quyết. => Sinh viên không liên hệ mọi trách nhiệm các bạn sẽ tự chịu trách nhiệm.
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD THỰC HIỆN BCTN_HK1 - NH 2022 - 2023 (HỆ CQ + VJIT) 30

 
14603542