ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ "QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2022"

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ "QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2022" 8ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ "QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2022" 9ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ "QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2022" 10ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ "QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2022" 11ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ "QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2022" 12ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ "QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2022" 13

YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ BÀI DỰ THI

 
HỒ SƠ NỘP BÀI DỰ THI:
 - Phiếu tham gia cuộc thi (theo mẫu đính kèm tại đây)
 - Hồ sơ năng lực (Portfolio):
 - Cá nhân/nhóm: bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, tóm lược các thông tin cá nhân, link behance.com hay file PDF…
 - Doanh nghiệp: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tóm lược giới thiệu thông tin, website…
 - Thí sinh tự do tùy chọn thể loại cuộc thi để tham dự.
 - Bản thuyết minh, minh họa ý tưởng thiết kế (file pdf/ppt/doc) (tối đa 200 chữ) 

*Lưu ý:

  1. Mẫu thiết kế dự thi phải được cung cấp dưới dạng file hình ảnh JPEG, PNG, size 1,000×1,500pixel (jpg/png/bitmap), save file PDF tối đa 5Mb/file
  2. Video 360 độ (khuyến khích nộp)
  3. Nếu dự thi nhiều tác phẩm, mỗi tác phẩm là 1 file PDF khác nhau


Chi tiết cuộc thi xem tại: https://hcmc-tourism-souvenir-contest.vn/
 

 
14602703