SINH VIÊN - ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
TB V/v SỬA ĐỒI ĐIỀU KIỆN CHỨNG CHỈ ANH VĂN CÁC KHÓA SV xem chi tiết thông báo tại file đính kèm
THÔNG BÁO V/v Bổ sung hồ sơ thiếu trước khi nhận bằng tốt nghiệp Đợt xét TN T08-09-10/2019   Căn cứ theo thông tin từ Phòng Đào tạo – Khảo thí, hiện tại có rất nhiều sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 08 – 09 – 10/2019 vẫn chưa nộp bổ sung hồ sơ thiếu theo quy định. Để việc nhận bằng tốt nghiệp...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây : http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx đối với sinh viên  đã đủ điều kiện...
Thông báo nộp online chứng chỉ điều kiện tin học-ngoại ngữ đối với sinh viên ĐH, CĐ chính qui Sinh viên nộp online  các chứng chỉ từ ngày 20/05/2019 đến ngày 02/06/2019. Lưu ý: sinh viên nộp chứng chỉ sau khoảng thời gian nêu trên, sẽ phải nộp chứng chỉ trong đợ gia hạn theo thông báo của Phòng ĐT-KT và...
Thông báo về điều kiện xét Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 Đại học năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp của khóa 14 đại học   Theo kế hoạch tốt nghiệp của khóa 2014 đại học và căn cứ vào tính chất đặc thù của Khoa. Nay Khoa Kế toán – Tài chính –...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×