SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
TB nộp online chứng chỉ anh văn & tin học điều kiện các lớp tối Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2_ NĂM HỌC 2018 – 2019 LỚP TỐI Sinh viên xem chi tiết Kế hoạch tại file đính kèm Sinh viên tra cứu thông tin giảng viên hướng dẫn tại đây https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25
KẾ HOẠCH TTTN HK HÈ_ NĂM HỌC 2017 – 2018 LỚP 16HKKT02; 16HKTC03, 04 TT Nội dung Thời gian Ghi chú 1 -Sinh viên liên hệ tại VPK, Khoa cấp giấy giới thiệu theo mẫu qui định. -Triển khai tài liệu hướng dẫn SV thực tập (website Khoa à mục văn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×