Danh sách phân GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 12HKT, 12HTC, 11D2KT

-  Thứ 2 - ngày 10/03/2014 các nhóm trưởng theo danh sách được phân công, liên hệ VPK để nhận hồ sơ của nhóm gửi GVHD.

- Nhóm trưởng đại diện cho nhóm liên hệ GVHD để biết lịch làm việc.

- Các sinh viên không đăng ký hướng đề tài sẽ không được phân GVHD.

- Ngày 17/03/2014 Sinh viên bắt đầu thực tập.

0
×