DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN THIẾU HỒ SƠ (LỚP TỐI)

Ghi chú:  Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo (cô Vân) từ 01/09/2014 đến 08/09/2014 (ghi mã số sinh viên lên góc phải trên hồ sơ cần nộp)

Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp để điều chỉnh dữ liệu

                Sáng :  7h30 - 11h30

                Chiều: 13h30 - 16h30

                Tối:     17h30 - 19h

0
×