SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
Danh sách xử lý học vụ HK1_13-14 của các lớp TỐI Sinh viên phản hồi tại Phòng Đào tạo từ ngày 31/03/2014 đến ngày 04/04/2014
DS dự kiến TN và DS nợ môn lớp tối (11D2KT1; 12HKT1,2,3; 12HTC1; 12LCKT1,2) SV xem file đính kèm. Nếu có thắc mắc, xin phản hồi về PĐT hạn chót đến hết ngày 04/04/2014
Thông báo về việc chuyển nhóm môn học Luật kinh doanh của lớp 13LCKT01_HK2_13-14 Do môn Luật kinh doanh - nhóm 19_LỚP 13LCKT01 không đủ số lượng sinh viên để mở lớp, nên phòng Đào tạo thông báo lớp 13LCKT01 môn Luật kinh doanh - nhóm 19 chuyển sang học chung với nhóm 20 - môn Luật kinh doanh của...
Danh sách phân GVHD thực tập tốt nghiệp khóa 12HKT, 12HTC, 11D2KT -  Thứ 2 - ngày 10/03/2014 các nhóm trưởng theo danh sách được phân công, liên hệ VPK để nhận hồ sơ của nhóm gửi GVHD. - Nhóm trưởng đại diện cho nhóm liên hệ GVHD để biết lịch làm việc. - Các sinh viên không đăng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×