Thành tích Khoa Xây dựng

Danh hiệu thi đua
 
Năm Danh hiệu thi đua Quyết định khen thưởng
2022 Tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022 Quyết định số 3695/QĐ-KT ngày 01/10/2021 của UBND TP HCM
2021 Tập thể lao động xuất sắc năm học 2020-2021 Quyết định số 3695/QĐ-KT ngày 01/10/2021 của UBND TP HCM
2020 Tập thể lao động xuất sắc năm học 2019-2020 Quyết định số   /QĐUB ngày    /     /2020 của UBND TP HCM
2019 Tập thể lao động xuất sắc năm học 2018-2019 Quyết định số 4824/QĐ-KT ngày 11/11/2019 của UBND TP HCM
 
Hình thức khen thưởng
 
Năm Hình thức khen thưởng Quyết định khen thưởng
2022 Bằng khen
Cho tập thể Khoa Xây dựng, về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2021-2022
Quyết định số 4205/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2022 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
2021 Bằng khen
Cho tập thể Khoa Xây dựng, về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2018-2019, 2019-2020)
Quyết định số   /QĐUB ngày    /     /2021 của UBND TP HCM
2019 Bằng khen
Cho Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Khoa Xây dựng, về thành tích tốt trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018-2019
Quyết định số 11/QĐ-TĐKT ngày 18/10/2019 của BCH Hội Sinh viên Tp HCM
2018 Bằng khen
Cho tập thể Khoa Xây dựng, về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2016-2017, 2017-2018) góp phần tích cực phong trào thi đua của Thành phố
Quyết định số 5095/QĐUB ngày 14/10/2018 của UBND TP HCM
2017 Bằng khen
Cho Tổ công đoàn Khoa Xây dựng, về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2015-2016
Quyết định số 215/QĐKT-LĐLĐ ngày 5/1/2017 của Liên đoàn Lao động Tp HCM
2017 Bằng khen
Cho Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Khoa Xây dựng, về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017
Quyết định số 308b-QĐ/TWHSV ngày 11/8/2017 của Trung ương Hội Sinh viên VN
2016 Bằng khen
Cho Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Khoa Xây dựng, về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016
Quyết định số 234-QĐ/TWHSV ngày 1/9/2016 của Trung ương Hội Sinh viên VN
2016 Bằng khen
Cho tập thể Khoa Xây dựng, về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
Quyết định số 5359/QĐ-BGDĐT ngày 11/11/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
 
14606512
Các tin khác
KHOA XÂY DỰNG NHẬN GIẢI THƯỞNG AUTODESK 2022 Ngày 8/9 vừa qua, Khoa Xây dựng HUTECH đã vinh dự nhận giải “Top-in-country”, hạng mục “Future Pillar of the Year” tại lễ trao giải ASEAN...
×