THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT SÁCH HK2 NĂM 2017-2018
- SINH VIÊN CÁC KHÓA 2014+2015+2016 NHẬN SÁCH TẠI CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CAO PHÒNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHU E3.
- SINH VIÊN KHÓA 2017 NHẬN SÁCH TẠI VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

THỜI GIAN NHẬN SÁCH:
+ PHÁT SÁCH TẠI CÔNG NGHỆ CAO: VÀO CÁC NGÀY 02/03/2018 , 06/03/2018, 07/03/2018, 08/03/2018, 09/03/2018 (PHÁT CẢ NGÀY). ------> ĐỐI VỚI KHÓA 2014,2015,2016.

+ PHÁT SÁCH TẠI VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG: VÀO CÁC NGÀY 06/03/2017, 07/03/2018, 08/03/2018, 09/03/2018 (PHÁT CẢ NGÀY). -----> ĐỐI VỚI KHÓA 2017.

LƯU Ý: SINH VIÊN CÁC KHÓA CHÚ Ý ĐI ĐÚNG KHU ĐỂ NHẬN SÁCH, BAN CÁN SỰ CÁC LỚP TẬP HỢP THÀNH VIÊN TRONG LỚP ĐI NHẬN ĐẦY ĐỦ, THỰC HIỆN ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH CỦA KHOA.

TRÂN TRỌNG!
14568988