KHOA XÂY DỰNG THAM GIA BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KHCN HUTECH 2019
 

Vào ngày 19/7/2019, đã diễn ra Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2019. Với 02 phân ban Kỹ thuật Công nghệKinh tế Xã hội, Hội nghị Khoa học công nghệ diễn ra sôi nổi với 80 đề tài do các nhà nghiên cứu và giảng viên HUTECH báo cáo tại 14 tiểu ban.

Tại Tiểu ban Xây dựng, các giảng viên Khoa Xây dựng có 03 đề tài tham gia báo cáo tại Hội nghị.
 
Tên báo cáo Tác giả
FLEXURAL BEHAVIOR MODELING OF ULTRA HIGH-PERFORMANCE CONCRETE PRESTRESSED T– GIRDER USING 3D FINITE ELEMENT METHOD Do Van Trinh
Le Ba Danh
Khong Trong Toan
Ta Quoc Bao
Tran Quoc Tinh
Doan Dac Truong
MÔ HÌNH ỨNG XỬ PHI TUYẾN CỦA LIÊN KẾT CHÂN CỘT THÉP Trần Tuấn Nam
PROBLEMS OF SPUN CONCRETE PILES CONSTRUCTED IN SOFT SOIL IN HCMC AND MEKONG DELTA – VIETNAM Nguyễn Thành Trung
 

Một số hình ảnh tại phiên báo cáo của Tiểu ban Xây dựng (phòng B.05-10):
 


Tin & ảnh: Tổ media P.TVTS-TT
14577001