NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Vào ngày 28/5/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - trường Đại học Vinh (VU-CEA) đã cấp Giấy chứng nhật kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo trình độ đại học cho 06 ngành đào tạo của Nhà trường, trong đó bao gồm ngành Kỹ thuật xây dựng, dựa trên 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành.

Nhìn chung, các chuyên gia của VU-CEA ấn tượng với hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường, hệ thống các quy trình nghiệp vụ đều bám sát tiêu chuẩn ISO dựa trên tính nhất quán, minh bạch và chặt chẽ. Ở đó, mỗi ngành đều có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra được kế thừa và hiệu chỉnh qua từng năm; chương trình dạy học có cấu trúc rõ ràng, logic và thể hiện mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra các học phần và chuẩn đầu ra toàn chương trình đào tạo; các văn bản mô tả chương trình đào tạo, quy định đánh giá kết quả người học được công bố công khai trên nhiều phương tiện.

Bên cạnh đó, chiến lược quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân sự, hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào sinh viên và các sân chơi phát triển kỹ năng, ngày hội việc làm, hoạt động kết nối doanh nghiệp, môi trường học tập và sinh hoạt được các chuyên gia đánh giá cao, tạo tâm lý thoải mái và kích thích sáng tạo người học.

Những góp ý, khuyến nghị của các chuyên gia là vô giá để Nhà trường điều chỉnh, cải tiến, rà soát và tiến tới đổi mới toàn bộ chương trình đào tạo các ngành vào năm 2022. Công tác đảm bảo chất lượng đóng vai trò then chốt, góp phần không nhỏ vào việc đáp ứng nhu cầu người học thông qua hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, từ đó góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu HUTECH trước toàn xã hội khi là cơ sở giáo dục cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tin & ảnh: HUTECH
 
14591774