SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - JCET558 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH-18-19 - 15DXDJ01 - NHÓM 01 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC JCET558 NHÓM 01 LỚP 15DXDJ01VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 04/08/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 4 LÚC 09H30 TẠI PHÒNG B.10.03. - Lưu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXDA3 - NHÓM A04 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A04 LỚP 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 01/08/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B.10.03....
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CET443 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_06 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP MÃ MÔN HỌC CET443 NHÓM 01 LỚP DOAN_06 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 31/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG B.11.05....
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC - 424076 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_03 - NHÓM 01 - THẦY ĐÌNH MINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC MÃ MÔN HỌC 424076 NHÓM 01 LỚP DOAN_03 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 25/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.06. THỨ 5 NGÀY...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK3 - NH 18-19 - DOAN_09 - NHÓM 01 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01 LỚP DOAN_09 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 26/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.09.09. -...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HK3 - NH 18-19 - DOAN_02 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424075 NHÓM 01 LỚP DOAN_02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 24/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG B.08.07. - Lưu...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2015 - CET559 Thông báo thêm cho SV K15 các thông tin như sau:   1. Các bạn K15 đóng học phí cho học phần "Thực tập TN ngành KTXD CTGT - Mã học phần CET579 - 3 tín chỉ - 770.000 đồng/1 tín chỉ" 2. Thời gian đóng học phí: từ...
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH-18-19 - 15DXD01, 15DXD02, 15DXDJ01 - NHÓM 01,02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558 NHÓM 01, 02 LỚP 15DXD01, 15DXD02, 15DXDJ01VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 20/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI...
THÔNG BÁO PHÁT SÁCH HỌC KÌ HÈ NĂM HỌC 2018-2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT TÀI LIỆU HỌC TẬP SINH VIÊN HỌC KÌ HÈ NĂM 2018-2019 Khoa Xây dựng thông báo thời gian nhận sách sinh viên học kỳ hè ( 2018-2019) như sau: Thời gian nhận sách: từ ngày 15/07/2019 đến...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2 - NH 18-19 - 16DXDA1,16DXDA4 - NHÓM 702,704 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 702, 704 LỚP 16DXDA1, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 09/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC