SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - 16DXDA4,16DQXA1 - NHÓM 701,704 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 701, 704 LỚP 16DXDA4, 16DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 23/04/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXDA1,17DXDA2 - NHÓM A02,A03 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A02, A03 LỚP 17DXDA1, 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 19/04/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI...
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - THẦY GIANG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 7 NGÀY 13/04/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-12.01.- Lưu...
LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXDA2 - NHÓM 703 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN DUYỆT ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 703 LỚP 16DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 16/04/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG A-04.31- Lưu...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXDA2 - NHÓM 703 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 703 LỚP 16DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 19/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B-14.04.- Lưu...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 15/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-14.04. THỨ 6 NGÀY...
LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - 16DXDA4,16DQXA1 - NHÓM 701,704 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 701, 704 LỚP 16DXDA4, 16DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 12/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXDA2 - NHÓM 703 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 703 LỚP 16DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 12/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG A-04.28.- Lưu...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 08/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-09.07.- Lưu...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ AUTOCAD - CAP201 - HK2 - NHÓM 703 - 16CXDA1, 16DXDA4 - CÔ LINH THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙMÔN AUTOCAD - CAP201 - HK2 - NHÓM 703 - 16CXDA1, 16DXDA4 - CÔ LINHTHỜI GIAN: 01/03/2019, ca 1 - 2 (tiết bắt đầu tiết 2)ĐỊA ĐIỂM: A-10.02/2NGÀY NGHỈ: 02/03/2019  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC