SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH-18-19 - 15DXD01, 15DXD02, 15DXDJ01 - NHÓM 01,02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558 NHÓM 01, 02 LỚP 15DXD01, 15DXD02, 15DXDJ01VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 20/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI...
THÔNG BÁO PHÁT SÁCH HỌC KÌ HÈ NĂM HỌC 2018-2019 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT TÀI LIỆU HỌC TẬP SINH VIÊN HỌC KÌ HÈ NĂM 2018-2019 Khoa Xây dựng thông báo thời gian nhận sách sinh viên học kỳ hè ( 2018-2019) như sau: Thời gian nhận sách: từ ngày 15/07/2019 đến...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2 - NH 18-19 - 16DXDA1,16DXDA4 - NHÓM 702,704 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 702, 704 LỚP 16DXDA1, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 09/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2 - NH 18-19 - 16DXDA2,16DQXA1 - NHÓM 703,701 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 703, 701 LỚP 16DXDA2, 16DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 2 NGÀY 08/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 01 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXDA2 - NHÓM A03 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A03 LỚP 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 05/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXDA1 - NHÓM A02 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A02 LỚP 17DXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 05/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG A.05.01....
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2 - NH 18-19 - 16DXDA2,16DQXA1 - NHÓM 703,701 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 703, 701 LỚP 16DXDA2, 16DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 02/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXCA1 - NHÓM A01 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A01 LỚP 17DXCA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 13/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 08H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT2 - CET445 - HK2 - NH 18-19 - 16CXDA1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN  KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 01 LỚP 16CXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 12/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 08H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXDA3 - NHÓM A04 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A04 LỚP 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 7 NGÀY 22/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG E1.05.14. -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC