SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
DS nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời + Bảng điểm toàn khóa lớp tối (Đợt xét tháng 06/2014) Mọi thắc mắc, SV liên hệ cô Nguyễn Kim Hương Phòng Đào tạo - Số điện thoại: (08) 3512.0782
DS SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP - ĐỢT XÉT THÁNG 05.2014 (LỚP TỐI) MỌI THẮC MẮC SV LIÊN HÊ CÔ KIM HƯƠNG - PHÒNG ĐÀO TẠO (SĐT: 08.3512.0782)
DS DỰ KIẾN CẢNH CÁO HỌC TẬP & BUỘC THÔI HỌC - LỚP TỐI - HK2 NĂM 13:14 SV PHẢN HỒI THÔNG TIN VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO, GẶP CÔ KIM HƯƠNG. SỐ ĐT: 08.3512.0782 - HẠN CHÓT NGÀY THỨ 6(4/4/2014)
phân nhóm TN Cơ học đất - Lớp 12ldxd1+2+4 - Lớp 12d2xd2 SV đi học đúng nhóm, vắng 1 buổi không lý do sẽ không được nộp báo cáo
TB lịch học dự toán công trình - lớp 11ldxd1,2 Do Thầy có việc bận đột xuất nên lịch học môn Dự toán công trình (lớp 11LDXD1,2) sáng chủ nhật 8/12/13 (phòng U07.01) được nghỉ, được chuyển sang sáng chủ nhật (01/12/13 - ca 1+2) phòng A04.03. Khoa XD t.bao
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×