THÔNG TIN VIỆC LÀM CÔNG TY KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN (SCQC)
CÔNG TY KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN (SCQC) CẦN 2 KỸ SƯ XÂY DỰNG. CÁC CỰU SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG HUTECH CÓ NHU CẦU VIỆC LÀM LIÊN HỆ VỚI THẦY KHỔNG TRỌNG TOÀN (0903622017) ĐỂ KẾT NỐI
14578300