SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1B - NH 20-21 - 18DXDA2 - NHÓM 04 - THẦY NHÂN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 04 LỚP 18DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 15/01/2021, BẮT...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - JCET448 - HK1B - NH 20-21 - 18DXDJA1 - NHÓM 02 - THẦY NHÂN  THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC JCET448 NHÓM 02 LỚP 18DXDJA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1B - NH 20-21 - 18DXDB1 - NHÓM 05 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 18DXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 20/01/2021, BẮT...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1B - NH 20-21 - 18DXDA1 - NHÓM 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 03 LỚP 18DXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP   - Đối tượng: SV các ngành XÂY DỰNG & CẦU ĐƯỜNG - Thời gian nộp: Buổi CHIỀU, từ 12h30 đến 16h00, ngày 11/01/2021 - Địa điểm nộp: Phòng E1.02.08 - Sản phẩm cần nộp:   + Toàn bộ...
LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1B - NH 20-21 - 18DXDA1, 18DXDB1 - NHÓM 03, 05 - THẦY VIỆT TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 03, 05 LỚP 18DXDA1, 18DXDB1VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK1A - NH 20-21 - DOAN_30 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_30 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH KIỂM TRA MÔN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 CÁC LỚP 18DXDA1, 18DXDA2, 18DXDB1, 18DXDB2 DO THẦY TOÀN GIẢNG DẠY Các lớp 18DXDA1, 18DXDA2, 18DXDB1, 18DXDB2 do Thầy Toàn dạy sẽ kiểm tra 1 tiết vào lúc 18h00, thứ 6 (16/10) tại phòng B.05.01. Sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ theo thông báo nêu trên. Cảm ơn các em.
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - CET558 - HK1 - NH 20-21 - 16DXDA1, 16DXDA2, 16DXDA4 - NHÓM 01,02,03 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC MÔN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC CET558 NHÓM 01, 02, 03 LỚP 16DXDA1, 16DXDA2, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH BẢO VỆ ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - EGM101 - HK2 - NH 19-20 - 18DXDA1, 18DXCA1, 18DXDB1 - NHÓM 02,03,05 - CÔ HẠNH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC EGM105 NHÓM 02, 03, 05 LỚP 18DXDA1, 18DXDB1, 18DXCA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×