SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH BẢO VỆ ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - (J)EGM101 - HK2 - NH 19-20 - 18DXDA2, 18DXDB2, 17DXDJA1, 16DXDA2(DOAN_473) - NHÓM 01,04,06,07 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC (J)EGM105 NHÓM 01, 04, 06, 07 LỚP 18DXDA2, 18DXDB2, 17DXDJA1, 16DXDA2 (DOAN_43) VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET444 - HK2 - NH 19-20 - 18DXCA1 - NHÓM 01 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 01 LỚP 18DXCA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 11/09/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.04.09....
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU THÉP 2 (LỚP NGÀY) - CET446 - HK2B - NH 19-20 - 16XD_N1_03 - NHÓM E15 - THẦY NAM LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) Thời gian: từ 7h30, Chủ nhật, ngày 06 tháng 09 năm 2020 Địa điểm: phòng A.08-10 Lưu ý: Tất cả SV nộp bài từ đầu giờ 07h30, sau đó chờ đến lượt bảo vệ. SV nộp muộn sẽ...
THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP BÀI ĐATN NGÀNH KTXD & NGÀNH CẦU ĐƯỜNG HỆ LIÊN THÔNG,VB2,CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 5/2020 SINH VIÊN NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP VÀ NGÀNH CẦU ĐƯỜNG - NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP:  + ĐỢT 1:  nộp bài CHIỀU từ 12h00 đến 16h00 ngày 31/08/2020 phòng...
LỊCH DUYỆT BẢN VẼ ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_11 - NHÓM 01 - THẦY NAM LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (424075) Thời gian: từ 18h00, Thứ năm, ngày 27 tháng 08 năm 2020 Địa điểm: phòng B.08-09 Lưu ý: Tất cả SV không đi duyệt bản vẽ sẽ không có thắc mắc khiếu nại về sau.
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2B - NH 19-20 - 17DXDA3 - NHÓM 04 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 04 LỚP 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 28/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 07H00 TẠI PHÒNG B.08.08. - Lưu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2B - NH 19-20 - 17DXDA2 - NHÓM 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 03 LỚP 17DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 27/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 07H00 TẠI PHÒNG B.08.08. - Lưu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453 - HK2B - NH 19-20 - 17DXDA1 - NHÓM 02 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453 NHÓM 02 LỚP 17DXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 25/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 13H00 TẠI PHÒNG B.05.09. - Lưu...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - JCET444 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_15 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC JCET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_15 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 13/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.07....
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - JCET444 - HK3 - NH 19-20 - DOAN_15 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC JCET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_15 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 06/08/2020, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.07....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×