SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT - CET134 (NHÓM 01) - LỚP CÔ HẠNH   Sinh viên có lịch học môn Vẽ kỹ thuật - CET134 (nhóm 01) - Lớp cô Hạnh - Thời gian: ca 3, ngày 22/09/2023 - Phòng: R1-03.15 Sinh viên tham gia lớp học đầy đủ và đúng giờ.
THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH - LỚP THẦY NHÂN   Sinh viên học môn sữa chữa và nâng cấp công trình - Lớp Thầy Nhân Thời gian: Ca 4, 25/09/2023 Phòng: B-10.08
THÔNG BÁO LỊCH HỌC SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH - HK1 2023-2024 - LỚP THẦY NHÂN   Sinh viên có lịch học phần gặp GVHD như sau: - Sửa chữa và nâng cấp công trình - GV: Thầy Nhân - Thời gian: Ca 4, ngày 18/9/2023 - phòng B-13.09 Sinh viên tham gia đầy đủ...
THÔNG BÁO LỊCH GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - LỚP THẦY GIANG   Sinh viên có lịch học phần gặp GVHD như sau: - Đồ án kết cấu thép 2 - GV: Thầy Giang - Thời gian: 15h00, ngày 19/9/2023 - phòng E03.03.10 Sinh viên tham gia đầy đủ và đúng...
Thông báo Lịch hướng dẫn môn Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép - CET110, nhóm DOAN   Lịch hướng dẫn môn Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép - CET110, nhóm DOAN - Sinh viên đi học đầy đủ và đúng giờ.
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CET571) - NHÓM 02 - LỚP THẦY GIANG THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CET571) - NHÓM 02 - GVHD THẦY GIANG Thời gian: 07h30, 14/08/2023 Phòng: B-08.08 Lưu ý: Sinh viên thuộc nhóm thầy Giang hướng...
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CET571) - NHÓM 01- LỚP THẦY VIỆT TUẤN THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (CET571) - NHÓM 01 - GVHD THẦY VIỆT TUẤN Thời gian: Tiêt 1-6, 14/08/2023 Phòng: B-08.06 Lưu ý: Sinh viên thuộc nhóm...
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - NHÓM 04 - HK1 23-24 - LỚP THẦY VIỆT TUẤN Sinh viên có lịch học Đồ án kỹ thuật thi công - nhóm 04, HK1 NH 2023-2024 Sinh viên theo dõi lịch học như sau:
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - HK3 - LỚP THẦY VIỆT TUẤN THÔNG BÁO SINH VIÊN THEO DÕI LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - HK3 - LỚP THẦY VIỆT TUẤN
THÔNG BÁO SINH VIÊN GẶP GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HK2 22-23 THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐANG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG HK2 22-23 - Sinh viên có tên trong danh sách số thứ tự từ 16 đến số 29 -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×