[HUTECH RADIO SỐ 20180901] - Ngày tựu trường, Chào đón Tân Sinh Viên K18

HUTECH RADIO SỐ 20180901
Chủ đề: Ngày tựu trường, Chào đón Tân Sinh Viên K18
Ca khúc: Khung trời mùa thu
Hộp thư chương trình hutechradio360@gmail.com

 
[HUTECH RADIO SỐ 20180901] - Ngày tựu trường, Chào đón Tân Sinh Viên K18 14


================
Biên tập + Kỹ thuật: Peter Trần, Thiện Thảo, Kim Thoa, Minh Quốc
Phát thanh viên: Nguyễn Khang - Anh Nga 
Chịu trách nhiệm sản xuất chương trình: ThS Huỳnh Ngọc Anh
================
#HUTECH,#THÁNG9#Ngaytuutruong#TânSinhViênK18

 

Phòng Công tác Sinh viên
14572108