[HUTECH RADIO SỐ 20180902] - Cơn lốc màu da cam, Chào đón Tân Sinh Viên K18

HUTECH RADIO SỐ 20180902
Chủ đề: Cơn lốc màu da cam, Chào đón Tân Sinh Viên K18
Ca khúc: Tự hào Đại học Công nghệ TP.HCM
Hộp thư chương trình hutechradio360@gmail.com

 
[HUTECH RADIO SỐ 20180902] - Cơn lốc màu da cam, Chào đón Tân Sinh Viên K18 14


================
Biên tập + Kỹ thuật: Peter Trần, Thiện Thảo, Kim Thoa, Minh Quốc
Phát thanh viên: Nguyễn Khang - Anh Nga 
Chịu trách nhiệm sản xuất chương trình: ThS Huỳnh Ngọc Anh
================
#HUTECH,#THÁNG9#CơnLốcDaCam#TânSinhViênK18

 
14572107