[HUTECH RADIO SỐ 20180701] - Ngày hội sáng tạo HUTECH 2018, điểm tin hoạt động sinh viên

HUTECH RADIO SỐ 20180701
Chủ đề: Ngày hội sáng tạo HUTECH 2018, điểm tin hoạt động sinh viên
Ca khúc: Một chân trời mới - AC&M
Hộp thư chương trình hutechradio360@gmail.com

 
[HUTECH RADIO SỐ 20180701] - Ngày hội sáng tạo HUTECH 2018, điểm tin hoạt động sinh viên 14

================
Biên tập + Kỹ thuật: Peter Trần, Thành Trung, Kim Thoa, Minh Quốc
Phát thanh viên: Minh Hoàng - Anh Nga 
Chịu trách nhiệm sản xuất chương trình: ThS Huỳnh Ngọc Anh
================
#HUTECH,#THÁNG7#NgayHoiSangTaoHUTECH

 

Phòng Công tác Sinh viên
 
14572110