[HUTECH RADIO SỐ 20180702] - Ngày hội sáng tạo HUTECH 2018, Chào đón Tân Sinh Viên K18

HUTECH RADIO SỐ 20180702
Chủ đề: Ngày hội sáng tạo HUTECH 2018, Chào đón Tân Sinh Viên K18
Ca khúc: Khát vọng tân sinh viên - ISAAC
Hộp thư chương trình hutechradio360@gmail.com

 
[HUTECH RADIO SỐ 20180702] - Ngày hội sáng tạo HUTECH 2018, Chào đón Tân Sinh Viên K18 16

================
Biên tập + Kỹ thuật: Peter Trần, Thành Trung, Kim Thoa, Minh Quốc
Phát thanh viên: Trọng Vỹ - Anh Nga 
Chịu trách nhiệm sản xuất chương trình: ThS Huỳnh Ngọc Anh
================
#HUTECH,#THÁNG7#NgayHoiSangTaoHUTECH#TânSinhViênK18

Phòng Công tác Sinh viên
14572109