[HUTECH RADIO SỐ 20180602] - Ký sự tiền trạm Mùa hè xanh mặt trận Gia Lai

HUTECH RADIO SỐ 20180602
Chủ đề: Ký sự tiền trạm Mùa hè xanh mặt trận Gia Lai
#HUTECH,#THÁNG6#MHX2018 
Ký sự được đăng tại: https://goo.gl/VupFVG
Ca khúc: Mùa hè xanh - Ca sỹ Lam Trường

Hộp thư chương trình hutechradio360@gmail.com
 
[HUTECH RADIO SỐ 20180602] - Ký sự tiền trạm Mùa hè xanh mặt trận Gia Lai 26

================
Biên tập + Kỹ thuật: Peter Trần, Kim Thoa, Minh Quốc
Phát thanh viên: Đông Viên
Chịu trách nhiệm sản xuất chương trình: ThS Huỳnh Ngọc Anh

 

Phòng Công tác Sinh viên
14572115