Giới thiệu

Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông được thành lập ngày 01/05/2010 theo Quyết định số 356/QĐ-ĐKC của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

>> CHỨC NĂNG

+ Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH), là đầu mối chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác tuyên truyền tuyển sinh tất cả bậc – hệ đào tạo trong Trường đạt hiệu quả cao.
+ Đề xuất chiến lược (mục tiêu và giải pháp) phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường;
+ Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu HUTECH, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường và Xã hội.

>> NHIỆM VỤ
  • Tư vấn tuyển sinh
+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đến học sinh – sinh viên cho tất cả các bậc, hệ của toàn trường.
+ Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban, Viện, Trung tâm trong toàn trường tuyên truyền về các hoạt động sinh viên, hoạt động học tập, chương trình đào tạo diễn ra trong toàn trường thông qua website, fanpage, diễn đàn sinh viên.
+ Phối hợp với Phòng Đào tạo - Khảo thí và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm.
  • Tư vấn hỗ trợ học tập
+ Triển khai tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ các vấn đề về học vụ của sinh viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của Trường;
  • Truyền thông và phát triển thương hiệu
+ Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của HUTECH đến xã hội  
+ Phụ trách chiến lược truyền thông, các bài PR, tin tức nội bộ trên website và các trang báo ngoài:
1/ Quản lý nội dung website chủ, các trang con;
2/ Quản lý, biên soạn nội dung các ấn phẩm;
3/ Quan hệ, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông;
4/ Phụ trách đăng quảng cáo trên báo giấy, cẩm nang;
5/ Thực hiện các sản phẩm video, clip, phim, ảnh,… phục vụ truyền thông, thương hiệu, tuyển sinh;
6/ Phụ trách ghi hình, quay phim các sự kiện, xử lý hậu kỳ trước khi công bố;
7/ Xây dựng kịch bản các vidieo, phóng sự;
8/ Cập nhật hình ảnh, video lên các trang website, youtube để góp phần quảng bá hình ảnh của trường đến xã hội.

>> LÃNH ĐẠO PHÒNG
 
phong-tu-van-tuyen-sinh-truyen-thong ThS. Trần Hải Nam
Phó trưởng phòng - Phụ trách
>> Phụ trách đối nội, tư vấn hỗ trợ học vụ, tuyển sinh
>> Phụ trách chung
 
phong-tu-van-tuyen-sinh-truyen-thong
ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung
Phó trưởng phòng
>> Phụ trách Truyền thông PR, Media, Ấn phẩm
 
phong-tu-van-tuyen-sinh-truyen-thong ThS. Nguyễn Trần Ngọc Phương
Phó trưởng phòng
>> Phụ trách Marketing Online, Thiết kế


 
1460372

Các tin khác