Thông báo về việc đóng học phí Nghiên cứu sinh các khóa từ năm 2017 đến 2019 (từ ngày 09/12/2019 đến ngày 10/01/2020)
Căn cứ vào Quyết định số 895/QĐ-ĐKC ngày 24/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “ Ban hành quy định mức học phí và lệ phí năm học 2019-2020”.
Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo học phí phải đóng cho Học Kỳ tiếp theo của các lớp Nghiên cứu sinh các khóa từ năm 2017 đến 2019 như sau: 
Học phí phải nộp: 30.000.000 đồng/Học kỳ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng).
Thời hạn nộp học phí: từ ngày 09/12/2019 đến ngày 10/01/2020
Hình thức nộp học phí: Chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau:
Đơn vị hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
Số TK    :  112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM;
Nội dung: <họ tên học viên>, <mã số học viên>

     Lưu ý:
- Học viên vui lòng không nộp học phí ATM (Do không thể hiện nội dung: tên và mã số học viên).
- Sau ngày 10/01/2020 các Anh (Chị) còn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách bảo vệ chuyên đề hoặc thi hết môn.

    Trân trọng./.  
Đính kèm:
14580497