​HỢP TÁC QUỐC TẾ

​HỢP TÁC QUỐC TẾ 4

Trong những năm gần đây, Khoa tiếng Anh, phối hợp với Viện Đào tạo Quốc tế, Trung tâm hợp tác Quốc Tế của Trường, đã có một số hợp tác với các trường Đại học ở các nước như Malaysia, Thailand, Indonesia, or Taiwan. Sự hợp tác với các trường được thể hiện thông qua một số chương trình hành động như là trao đổi sinh viên,  qua đó sinh viên Khoa Tiếng Anh của HUTECH sang học 1-2 học kỳ tại trường bạn, ví dụ đã có trên 20 sinh viên của Khoa sang đại học OUM-Malaysia học 1 học kỳ trong năm học 2017-2018. Việc hợp tác còn thông qua sự trao đổi về chuyên môn qua các buổi họp trực tuyến, hỗ trợ nhau trong việc xây dựng chương trình đào tạo hoặc các nhóm giảng viên cùng nhau thực hiện nghiên cứu khoa học. Việc hợp tác với các trường thực sự đã và đang mang lại những lợi ích cho cả giảng viên và sinh viên của Khoa. Khoa Tiếng Anh sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa việc hợp tác với các trường ngoài nước.

 
14592023