Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc tế STS 2022

14600169
Các tin khác
CB-GV-NV HUTECH trang bị nhiều thông tin hữu ích về hồ sơ đăng ký đề tài khoa học công nghệ các cấp Ngày 13/01, Phòng Khoa học Công nghệ HUTECH tổ chức Chuyên đề “Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký đề tài khoa học công nghệ các cấp”, nhằm trang bị...
Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học HUTECH tìm hiểu kỹ năng khai thác tài nguyên thông tin khoa học và trích dẫn trong bài NCKH Ngày 11/11, Phòng Khoa học Công nghệ phối hợp cùng Thư viện HUTECH tổ chức Chuyên đề "Khai thác tài nguyên thông tin khoa học và hoạt động trích...
Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2024 - Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật - Công nghệ nhận bài đến 15/03 Hội nghị Khoa học Công nghệ HUTECH 2024 về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật - Công nghệ sẽ được tổ chức vào ngày 15/06. Các học giả, chuyên...
Giảng viên HUTECH tìm hiểu cách nhận diện tài sản trí tuệ trong nghiên cứu và doanh nghiệp khoa học công nghệ Nhằm giúp CB - GV - NV, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên nhận biết & bảo vệ tài sản trí tuệ, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học...
×