SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 1 HOC KỲ II THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 1 HOC KỲ II (Dự kiến) Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho Sinh viên và CB-GV-NV thì Viện sẽ thay đổi...
Thông báo về việc đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp - Hk2 năm học 2019-2020 THÔNG BÁO Đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 19-20   1/ Đăng ký chọn GVHD và tên đề tài Đồ án tốt nghiệp: Từ ngày thông báo cho đến ngày 24/04/2020 - Trường hợp đăng ký chọn GVHD trong...
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP HKIIA THÔNG BÁO NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP HKIIA Các bạn sinh viên lưu ý, hiện tại các bạn đã bắt đầu vào thời gian thực tập (10/02/2020 - 05/04/2020), tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn sinh viên chưa nhận lại giấy...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP ĐỢT 1 HKII THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP ĐỢT 1 HKII   - Thời gian nhận Giấy giới thiệu thực tập sẽ thay đổi, các bạn sẽ nhận giấy giới thiệu vào thứ 7 (ngày 08/02/2020) và thứ 2 (ngày 10/02/2020)....
TB hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp - HK2 năm học 2019-2020 THÔNG BÁO V/V: tổ chức đánh giá hội đồng đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020 - Thời gian hội đồng đánh giá : Thứ 7, ngày 11 tháng 01 năm 2020 lúc 8g00 Hội đồng 1 (danh sách đính kèm): Phòng A-05.14 Hội đồng 2...
KẾ HOẠCH TTTN & ĐATN (HK2 NĂM HỌC 19-20) Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp & Đồ án tốt nghiệp  học kỳ 2 năm học 2019-2020 Khóa 2016 1.Thời gian đăng ký: bắt đầu đăng ký từ lúc 13g30 ngày 06/01/2020 Địa điểm đăng ký : Văn phòng khu A, cơ sở...
Tb kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK2 năm học 19-20  THÔNG BÁO 04 Về kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 19-20   Viện kỹ thuật xin thông báo kết quả mở lớp theo yêu cầu và danh sách sinh viên (file đính kèm).   Sinh viên xem môn học...
TB danh sách đủ điều kiện mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 2019:2020   THÔNG BÁO Về danh sách đủ điều kiện mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 19-20   - Sau thời gian nhận đăng ký mở lớp theo yêu cầu, Viện kỹ thuật thông báo danh sách các môn được mở lớp (danh sách đính...
TB nộp Đồ án tốt nghiệp - hk1 năm học 19-20 THÔNG BÁO V/v: nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020   1. Thời gian sinh viên liên hệ GVHD nộp và chấm điểm báo cáo Đồ án tốt nghiệp : từ 23/12/2019 - 29/12/2019 2. Thời gian nộp báo cáo...
TB gặp mặt sinh viên khóa 2016 'triển khai thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp" THÔNG BÁO V/v: Gặp mặt sinh viên khóa 2016 triển khai thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2019-2020   1. Thời gian gặp mặt : Thứ 7, ngày 04/01/2020 lúc 7g30 2. Địa điểm gặp mặt : Hội...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC