SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Kế hoạch thực hiện "Thực tập tốt nghiệp" - Học kỳ 2A - Năm học 2022-2023    Theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2A - năm học 2022-2023, học phần “Thực tập tốt nghiệp” sẽ triển khai như sau:          1. Đối tượng sinh viên thực hiện Sinh viên khóa 2019 các...
VKT_THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2022-2023 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2022-2023   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 1 đợt A, năm học 2022-2023 của sinh viên đại học hệ chính...
Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2022-2023 Sinh viên xem thông báo bằng cách bấm vào link đính kèm! https://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91382-thong-bao-ve-viec-dang-ki-hoc-phan,-dong-hoc-phi-hoc-ki-2-nam-hoc-20222023.aspx
Thông báo gặp mặt "Triển khai kế hoạch thực hiện ĐATN & TTTN cho sinh viên khóa 2019" THÔNG BÁO GẶP MẶT V/V: Triển khai kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp & Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Học kỳ 2 năm học 2022-2023 1/ Đối tượng tham dự: - Tất cả sinh viên đăng ký thực hiện Đồ án tốt...
THÔNG BÁO V/v tham dự chương trình “Gặp mặt tân sinh viên khóa 2022” Căn cứ vào kế hoạch 20/KH-V.KT ngày 30 tháng 09 năm 2022 của Lãnh đạo Viện Kỹ thuật HUTECH về việc tổ chức chương trình gặp mặt Tân sinh viên khóa...
V.KT_THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2022 -2023 (25/10/2022) THÔNG BÁO  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2022-2023   1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (10 tuần: từ ngày 03/10/2022-18/12/2022): • Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn học:...
THÔNG BÁO PHÁT SÁCH CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRONG HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 Sinh viên vui lòng đọc kỹ LƯU Ý  trước khi lên nhận sách  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC