SINH VIÊN - THÔNG BÁO
TB kết quả mở lớp bổ sung theo yêu cầu - HK hè năm học 18-19 THÔNG BÁO V/v : Kết quả mở lớp thep yêu cầu Học kỳ hè - Năm học 18-19 1. Danh sách các môn học mở theo yêu cầu trong Học kỳ hè năm học 18-19: - Môn : Công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô - AUT108 - Tối...
TB về Cuộc thi Học thuật “RACING HUTECH” năm 2018 – 2019 THÔNG BÁO V/V : Cuộc thi Học thuật “RACING HUTECH” năm 2018 – 2019 Các đội tham gia cuộc thi lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau: Thứ 4 (10/04/2019): Tập trung lúc 15h45 tại khu vực tòa nhà E1 (Khu CNC, Q9)...
TB về việc mở lớp bổ sung theo yêu cầu - HK hè năm học 18-19 THÔNG BÁO V/V: Mớ lớp bổ sung theo yêu cầu - HK hè năm học 18-19 1. Thời gian đăng ký môn học : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2019 2. Đối tượng đăng ký :  - Sinh viên năm cuối khóa 2015 - Sinh...
DANH SÁCH BCH ĐOÀN - HỘI VIỆN KỸ THUẬT HUTECH 2017-2019   DANH SÁCH BCH ĐOÀN - HỘI VIỆN KỸ THUẬT HUTECH 2017-2019 BCH LIÊN CHI HỘI   STT   ẢNH   HỌ TÊN   CHỨC VỤ   SĐT   MAIL...
Kế hoạch thực hiện đồ án môn học - HK2 năm học 1819 (Cập nhật 15.03.19) KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK2 NĂM HỌC 18-19 - Thời gian thực hiện đồ án  : từ 18/03/19 đến 09/06/19 - Thời gian bảo vệ : từ 10/06/19 đến 16/06/19 - Thời gian nộp điểm về VP Viện : từ 17/06/19...
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ ỨNG CỬ BCH ĐOÀN - HỘI VIỆN KỸ THUẬT HUTECH THÔNG BÁO V/v Tuyển chọn nhân sự vào BCH Đoàn - Hội Viện Kỹ thuật HUTECH Nhiệm kỳ 2019 - 2021   Nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đoàn - Hội Viện nhiệm kỳ 2019 - 2021, bầu cử vào Ban chấp hành Đoàn - Hội Viện...
THÔNG BÁO-V/V GIAO NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP-HỌC KỲ II-NH: 2018-2019 THÔNG BÁO V/V GIAO NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP - HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 - 2019 Căn cứ vào kế hoach giảng dạy học kỳ 2, năm học 2018-2019, sinh viên Viện Kỹ thuật HUTECH sẽ bắt đầu học kỳ vào ngày 18/02/2019. Để công tác...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC