SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN CÔ ĐOÀN THỊ BẰNG PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN CÔ ĐOÀN THỊ BẰNG - CUNG CẤP ĐIỆN - THỨ 3 - CA 3 - B11.08
THÔNG BÁO PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN - THẦY PHAN VĂN PHÚC LỚP 16DOTB2 - NHÓM 01 + NHÓM 05 NGÀY 21/06/2018 - CA3+4 - E3.B1.01 NHÓM 06 - 10: NGÀY 22/06/2018 : CA 1+2 - E3.B1.01
Lịch bảo vệ đồ án Thầy NGUYỄN THANH BÌNH Lịch bảo vệ đồ án Thầy NGUYỄN THANH BÌNH Đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy: 8 giờ, sáng thứ 4, ngày 20/6/2018. Phòng E3-B1.06 Đồ án Thiết Kế máy: 8 giờ, sáng thứ 3, ngày 03/7/2018. Phòng E3-B1.06
THÔNG BÁO PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN 15DDC02 - GV DƯƠNG HOÀI NGHĨA Bảo vệ đồ án môn học lớp 15DDC02 - 21/06/2018 - CA 3 + 4 - PHÒNG B-10.08
THÔNG BÁO PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC - GV TRẦN DUY CƯỜNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN CƠ SỞ 1 - LỚP TỔNG HỢP + KỸ THUẬT ĐTỬ 16DCKJA1 - 01/07/2018 - A-06.15 - Ca 2
THÔNG BÁO PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC - GV NGUYỄN QUỐC VƯƠNG PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CƠ KHÍ - GV NGUYỄN QUỐC VƯƠNG - 16DOTC2 - E3.B1-01 PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN ĐIỆN Ô TÔ - GV NGUYỄN QUÔC VƯƠNG - 15DOT01,15DOT02 - E3.B1.01
THÔNG BÁO PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 - THẦY TRƯƠNG NGỌC BẢO  BẢO VỆ ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 - THẦY TRƯƠNG NGỌC BẢO - vào lúc 17h Ngày 20/06/2018- Tại THƯ VIỆN
THÔNG BÁO PHÒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN - 16DDCA2 Thông báo phòng bảo vệ ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN-16DDCA2 - CÔ ĐOÀN THỊ BẰNG CHIỀU THỨ 3 - 19/06/2018 - THỜI GIAN : 13:00-15:00   
THÔNG BÁO V/V LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC - THẦY VÕ ĐÌNH TÙNG LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC - THẦY VÕ ĐÌNH TÙNG HƯỚNG DẪN: - Đồ án cơ sở 2 bảo vệ vào tối thư 4 ngày 20 tháng 06. Địa điểm nhà thầy Tùng lúc 6h. - Đồ án kỹ thuật điện tử bên Viêt-Nhật sáng thứ 5 ngày 21-06 lúc 9h....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC