SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo danh sách đủ điều kiện bảo vệ ĐATN - HK2 năm học 2019-2020 Thông báo danh sách đủ điều kiện bảo vệ ĐATN - HK2 năm học 2019-2020 1/ Danh sách đủ điều kiện bảo vệ ĐATN (file đính kèm)  2/ Thông báo công tác chuẩn bị cho ngày hội Hutech Techshow năm 2020 (Lần 4) Lưu ý:...
THÔNG BÁO V/v thời gian nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy - Sinh viên đọc kỹ thông báo (file đính kèm) - Sinh viên vui lòng nắm rõ thời gian và ngày giờ trên thông báo để tránh nộp trễ ảnh hưởng đến quá trình xét tốt nghiệp
THÔNG BÁO V/v thời gian phát sách cho Sinh viên hệ chính quy trong Học kì III (Lấn 2) THÔNG BÁO V/v thời gian phát sách cho Sinh viên hệ chính quy trong Học kì III (học kì hè)  Năm học 2019-2020 (Lần 2)     Viện Kỹ thuật thông báo kéo dài kế hoạch phát sách HK III như sau:...
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2019-2020 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2019-2020   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt A, năm học 2019-2020 của sinh viên đại học hệ chính quy như...
TB kế hoạch nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp - HK2 năm học 19-20 THÔNG BÁO Về việc nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp -  học kỳ 2 năm học 2019-2020 Thời gian nộp : Từ ngày 11/08/2020 đến 19/08/2020 Hình thức nộp: Nộp Online   1. Sinh viên liên hệ giảng viên hướng...
TB kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk1 năm học 20-21 THÔNG BÁO V/v: Kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2020-2021    1. Danh sách các môn học đề xuất mở theo yêu cầu: STT Môn học Mã MH Số tiết Lịch học dự kiến...
TB về lịch học môn Khởi nghiệp - Đồ án chuyên ngành THÔNG BÁO Về thời gian học môn Khởi nghiệp & Đồ án chuyên ngành   1. Danh sách đăng ký học: Sinh viên xem file đính kèm 2. Kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành: ​Thời gian thực hiện : Từ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC