SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU VÀ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2019-2020 1. Thời gian: Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020 - Buổi sáng: 8g00 - 11g00 - Buổi chiều: 14g00...
THÔNG BÁO V/v công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020 THÔNG BÁO V/v công bố lịch thi Học kỳ 2 - Đợt A năm học 2019-2020
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2B - NĂM 2019-2020 THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2019-2020 1. Sinh viên xem danh sách giảng viên hướng dẫn (file đính kèm). 3. Sinh viên không có tên trong Danh sách...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2016 - HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2019-2020 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2016 HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2019-2020   1. Các lớp thực tập trong HKIIB: 16DOT C1, C2, C3, C4, B4, B5   2. Thời gian thực tập: Từ ngày 13/7/2020 đến ngày...
TB kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK3 năm học 19-20 THÔNG BÁO V/V: Kết quả mở lớp theo yêu cầu HK3 năm học 19-20   1./ Sinh viên xem danh sách các môn được mở trong HK3 năm học 19-20 (File đính kèm) 2./ Sinh viên theo dõi và đăng ký môn học trực tuyến theo...
TB thực hiện đồ án môn học - hk2A năm học 2019-2020 THÔNG BÁO V/v: Thực hiện đồ án môn học - HK2 đợt A - Năm học 2019-2020 1./ Kế hoạch thực hiện :  - Thời gian nhận đề bài : Từ 25/05/2020 - 30/05/2020 (Theo lịch cụ thể của từng môn, nhóm trong file...
Thông báo mở lớp theo yêu cầu - Hk3 năm học 19-20 THÔNG BÁO V/v: Mở lớp theo yêu cầu trong HK3 năm học 2019-2020    Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên kịp tiến độ chương trình đào tạo, Viện Kỹ thuật Hutech thông báo mở lớp theo yêu cầu trong HK3...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC