SINH VIÊN - THÔNG BÁO
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH_ THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 1B VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN ĐIỂM I/XÓA ĐIỂM I NĂM HỌC 2021-2022 Viện Kỹ thuật HUTECH công bố lịch thi trực tuyến học kỳ 1 ĐỢT B năm học 2021-2022 (các học phần do Viện quản lý). Sinh viên có mong muốn xóa điểm I (các môn do Viện quản lý theo danh sách file đính kèm bên...
TB kế hoạch thực hiện Đồ án Tốt nghiệp Hk2 năm học 21-22 THÔNG BÁO V/V: Thực hiện Đồ án tốt nghiệp Hk2 năm học 21-22 Theo kế hoạch giảng dạy Hk2 năm học 21-22, Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) được triển khai như sau: 1. Nhóm ngành thực hiện Đồ án tốt nghiệp: -...
TB triển khai học phần thực tập tốt nghiệp_Đợt 1_Học kỳ 2A THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – SINH VIÊN KHÓA 2018 ĐỢT 1 - HỌC KỲ 2A – NĂM HỌC 2020-2021   Theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2 - năm học 2021-2022 học phần “Thực tập tốt nghiệp” - đợt 1 của sinh viên...
TB kết quả các môn học mở lớp theo yêu cầu trong HK2 năm học 21-22 THÔNG BÁO Về kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK2 năm học 21-22 1. Danh sách các môn học mở theo yêu cầu: (File đính kèm) 2. Thời gian đăng ký: từ ngày 28/12/2021-30/12/2021 3. Hình thức đăng ký:...
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 2018_ HỌC KỲ 2_NĂM HỌC 21-22 - Sinh viên nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ VP online của Viện kỹ thuật để được hỗ trợ kịp thời, link VP: ​https://meet.google.com/dad-zcry-irq - Đối tượng Sinh viên thực hiện: SV Khóa 2018 các ngành...
TB về việc đăng ký mở lớp theo cầu - Hk2 năm học 21-22 THÔNG BÁO Về các môn học xin mở lớp theo yêu cầu HK2 năm học 2021-2022  Nhằm hỗ trợ sinh viên kịp tiến độ học tập, Viện kỹ thuật Hutech tạo link Google Form nhằm thống kế các môn học chuyên ngành thuộc Viện...
TB hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp k17 (Đợt 2 - Ngày 27/11/2021)  THÔNG BÁO V/v HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 2017 (Đợt 2)   Ngày bảo vệ: Thứ 7, ngày 27/11/2021, lúc 7h30 Hình thức bảo vệ: Trực tuyến qua Google Meet Link Google Meet: được...
TB về lịch học thực hành trong HK1 đợt B (Dành cho SV tự nguyên đăng ký học_cập nhật 23.11) THÔNG BÁO Về lịch học thực hành trong HK1 đợt B năm học 2021-2022 1. Đối tượng: Tất cả SV đã đăng ký lịch học theo danh sách lớp trưởng gởi về Viện 2. Hình thức học: Trực tuyến (Hoặc Tại Trường), theo danh sách...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC