SINH VIÊN - THÔNG BÁO
TB mở lớp theo yêu cầu Hk2 năm học 19-20 THÔNG BÁO V/v mở lớp theo yêu cầu trong HK2 năm học 2019-2020     Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đăng ký trả nợ các môn học (đối với các môn học không có trong lịch học HK2 năm học 19-20) để...
Danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án môn học _ Hk1 đợt 2 năm học 2019-2020 THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHƯ SAU: - THỜI GIAN THỰC HIỆN : 25/11/2019 - 05/01/2020 - THỜI GIAN BẢO VỆ : 06/01/2020 - 08/01/2020...
Kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK1 năm học 19-20 đợt B THÔNG BÁO Kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020       Thời gian học           : Hk1 năm học 19-20, đợt B Danh sách các...
TB mở lớp theo yêu cầu HK1 đợt B năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Viện Kỹ thuật Hutech THÔNG BÁO V/v mở bổ sung các lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020 Tạo điều kiện để sinh viên năm cuối đăng...
Danh sách GVHD và kế hoạch thực hiện Đồ án môn học - HK1 năm học 1920 Kế hoạch thực hiện Đồ án môn học HK1 năm học 2019-2020   Thời gian thực hiện đồ án môn học: 07/10/2019 - 08/12/2019 Thời gian GVHD chấm điểm báo cáo: 09/12/2019 - 15/12/2019 Thời gian GVHD nộp điểm...
Danh sách chính thức GVHD thực tập tốt nghiệp - HK1 năm học 1920 1. Sinh viên xem danh sách đính kèm 2. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp - Thời gian thực tập tốt nghiệp (TTTN) : Từ 30/09/2019 - 24/11/2019 (8 tuần) - Thời gian hoàn thành, in báo cáo TTTN và trình GVHD chấm điểm và ký...
Danh sách chính thức GVHD đồ án Tốt nghiệp - Hk1 năm học 1920 1. Sinh viên xem file danh sách đính kèm 2. Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp - Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) : từ 30/09/2019 - 22/12/2019 - Thời gian sinh viên nộp phiếu giao nhiệm vụ về VP Viện...
Kế hoạch thực hiện đồ án môn học - Hk1 năm học 19-20 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 NĂM HỌC 2019-2020   - Thời gian thực hiện đồ án môn học: 07/10/2019 - 08/12/2019 - Thời gian GVHD chấm điểm báo cáo đồ án môn học : 09/12/2019 - 15/12/2019 (...
Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp - Hk1 năm học 2019-2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK1 NĂM HỌC 2019-2020   - Thời gian đổi GVHD (nếu có) : Từ 17/09/2019 đến sáng 23/09/2019 - Thời gian Viện công bố DSGV hướng dẫn chính thức : thứ 3 ngày 24/09/2019 -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC