SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo thời gian nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Đợt 2 - Năm học 2021-2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2021-2022 1. Đối tượng - Sinh viên thực tập tốt nghiệp Đợt 2 - Học kỳ 2B - Năm học 2021-2022 (theo thông báo ngày 24/03/2022,...
Tb triển khai tập huấn "Trình bày bản vẽ cơ khí theo TCVN" dành cho SV thực hiện Đồ án tốt nghiệp trong HK2 NH 21-22 THÔNG BÁO TẬP HUẤN "TRÌNH BÀY BẢN VẼ CƠ KHÍ THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN)" Kịp thời hỗ trợ và giúp sinh viên cũng cố kiến thức trong quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp, Viện kỹ thuật tổ chức tập huấn...
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2021-2022 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2021-2022   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt A, năm học 2021-2022 của sinh viên đại học hệ chính...
THÔNG BÁO THAM DỰ HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN VIỆN KỸ THUẬT HUTECH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM VIỆN KỸ THUẬT HUTECH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THƯ MỜI THAM DỰ HỌP...
TB kết quả mở lớp theo yêu cầu trong học kỳ hè NH 2021-2022 THÔNG BÁO Kết quả các môn học mở lớp theo yêu cầu trong học kỳ Hè năm học 2021-2022   Nhằm hỗ trợ sinh viên kịp tiến độ học tập, Viện kỹ thuật Hutech tạo link Google Form thống kế các môn học chuyên ngành...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC