SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Lịch học đồ án môn Cơ sở thiết kế máy - HK2 năm học 1718 THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY Sinh viên xem kỹ lịch học và phân nhóm của lớp mình (File đính kèm) - Thời gian thực hiện : Từ 07/05/18 - 24/06/18 (Đầu học kỳ 2B) - Thời gian bảo vệ đồ án : Từ...
TB kế hoạch đồ án Tốt nghiệp HK2 năm học 2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VIỆN KỸ THUẬT HUTECH   ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 THỜI GIAN TỪ 07/05/18 - 29/07/18   I. Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp : Liên hệ GV...
Kế hoạch đồ án môn học - HK2 năm học 1718 (cập nhật mới 02.04.18) KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK2 Năm học 2017-2018 1. Thời gian thực hiện : Từ 26/03/18 - 17/06/18 2. Thời gian bảo vệ đồ án : Từ 18/06/18 - 30/06/18 3. Hình thức nộp báo cáo đồ án môn học =>...
Thư mời V/v tham dự hội thảo chuyên đề về tự động hóa trong công nghiệp THƯ MỜI V/v tham dự hội thảo chuyên đề về tự động hóa trong công nghiệp   Thân gửi toàn thể Sinh viên Viện Kỹ thuật HUTECH Nhằm giúp sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, kiến thức thực tiễn về tự động hóa...
Danh sách hướng đề tài Đồ án Tốt nghiệp - HK2 năm học 1718 KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 14 ĐẠI HỌC – HK2 NĂM HỌC 2017:2018   1. Giai đoạn chuẩn bị - SV đăng ký chọn hướng đề tài và GV hướng...
Kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp - HK2 năm học 1718 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2017-2018 (14ddt + 14ddc + 14dtd + 14dck + 14dct)     1. Đăng ký giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệpThời gian đăng ký giấy giới thiệu thực tập...
TB về đồ án môn học HK2 năm học 1718 THÔNG BÁO V/v thực hiện đồ án môn học HK2 năm học 1718 Thời gian thực hiện đồ án                   : Từ ngày 26/03/2018 - 17/06/2018 Thời gian hoàn thiện và bảo...
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Sinh viên xem chi tiết tại File đính kèm. Đăng ký trước ngày 12/03/2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC