SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo gặp mặt sinh viên khóa 2017 - Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô THÔNG BÁO Về việc triển khai, hướng dẫn đăng ký chọn hướng thực hiện tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2017 – Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Học kỳ 2 năm học 2020-2021   Nhằm phục vụ cho việc triển khai, hướng...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐỢT 2 - HỌC KỲ I - NĂM 2020-2021 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021   Đối tượng: Sinh viên đăng ký thực tập trong học kỳ IB (Sinh viên đăng ký học vượt)       2. Thời gian thực tập: Từ...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2020-2021 THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2020-2021   Theo Thông báo 2790/TB-ĐKC V/v đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2020-2021:  1) Nội dung đăng ký học phần...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC_HỌC KỲ 1_NĂM HỌC 2020-2021 (Cập nhật 09.11.2020) THÔNG BÁO  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021   1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (10 tuần: từ ngày 19/10/2020 – 16/01/2021): Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ...
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2B & HK3, NĂM HỌC 2019-2020 THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2B VÀ HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2019-2020   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt B và Học kỳ 3, năm học 2019-2020 của sinh...
Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp - HK1 năm học 2020-2021 THÔNG BÁO Kế hoạch Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021     1. Liên hệ GVHD và tên đề tài Đồ án tốt nghiệp: Liên hệ GVHD và đăng ký đề tài ĐATN cho đến hết ngày 16/10/20. Trường...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2020   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VIỆN KỸ THUẬT HUTECH KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC