THÔNG BÁO V/v tổ chức hội thảo xây dựng dự án khởi nghiệp ứng dụng IOT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM  
   VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
            THÔNG BÁO
   V/v tổ chức hội thảo xây dựng dự án khởi nghiệp ứng dụng IOT
I. Mục đích:
Xây dựng các chương trình hợp tác giữa vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao và các trường nhằm tạo điều kiên cho giảng viên, sinh viên công nghệ có cơ hội tiếp xúc với chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; Thúc đẩy phát huy những ý tưởng sáng kiến, giải pháp cụ thể có khả năng ứng dụng vào thực tế cuộc sống để ra những dự án khởi nghiệp.
II. Yêu cầu:
- Thực hiện tốt công tác thông tin và tuyên truyền về chương trình; đảm bảo thông tin đến với tất cả giảng viên, sinh viên tại HUTECH.
- Công tác tổ chức, triển khai chương trình đảm bảo khách quan, đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm.
III. Nội dung:
1. Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 07/03/2018
2. Địa điểm tổ chức: E3-05.01 - Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH.
3. Nội dung chương trình:
- Hội thảo giới thiệu về vườn ươm, các chương trình hỗ trợ dành cho các dự án khởi nghiệp từ các trường;
- Ứng dụng IOT trong sản xuất và đời sống.
- Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thực tế từ start - up công nghệ.
 
4. Diễn giả trình bày:
- Đại diện Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao
- Ông Ngô Cự Mạnh - Giám đốc công ty TNHH Công nghệ Giao Thoa
5.Đối tượng tham gia:
- Sinh viên Khóa 2014,2015,2016,2017
Viện Kỹ thuật HUTECH kính mời Qúy Thầy/Cô, sinh viên quan tâm tham dự hội thảo xây dựng dự án khởi nghiệp ứng dụng IOT.
Trân trọng./.
                  VIỆN TRƯỞNG
 
                               (Đã ký)
                                                                        PGS.TS.Nguyễn Thanh Phương
 
 
14568991