TB số 2- Về việc mở lớp theo yêu cầu Hk1 năm học 1819
THÔNG BÁO SỐ 2

V/v mở bổ sung các lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2018-2019

 Thời gian đăng ký bổ sung : Từ 01/08/2018  à  14/08/2018 
Thời gian đóng học phí : Từ 06/08/2018 à 17/08/2018
 
1. Thông tin về học phí
TT Thông tin Mốc Thời gian Ghi chú
1 Thời gian đóng học phí               Từ 06/08/18 - 17/08/18           SV đónghọc phí theo quy định đóng học phí theo quy định của trường trong năm học 1819
2 Nộp biên lai đóng học phí Từ ngày 18/08/18 - 25/08/18 Nội dung đóng học phí ghi rõ "Học phí HK1 năm học 1819, và môn học bổ sung ....."
2. Thông tin các môn học xin mở theo yêu cầu
Sinh viên xem file đính kèm 
 
14571114