Tb kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK2 năm học 19-20

 THÔNG BÁO 04
Về kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 19-20

 
Viện kỹ thuật xin thông báo kết quả mở lớp theo yêu cầu và danh sách sinh viên (file đính kèm).
 
  • Sinh viên xem môn học trong TKB cá nhân từ ngày 13/01/2020.
  • Đối với các môn học đồ án, học theo dạng đồ án: sinh viên theo dõi kế hoạch thực hiện đăng trên trang web của Viện vào tuần thứ 3 của Hk2
     
STTTên mônMã môn họcSố tín chỉSố lượng ĐKHình thức họcThời gian họcGhi chú
1Đồ án cung cấp cung điện404112102Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
2Đồ án vi điều khiểnELD413106Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
3Đồ án hệ thống truyền thôngELC408107Đố ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
4Đồ án hệ thống điện, điện tử ô tôAUT412143Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
5TN giải tích mạch điện403105102Dạng Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
6Đồ án hệ thống điện, điện tử ô tôJAUT412102Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
7Đồ án kỹ thuật thiết kế khuôn mẫuMET437103Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
8Đồ án tổng hợp (101)404126301Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
9Đồ án công nghệ chế tạo máyMET423106Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
10Kỹ thuật điều khiển robot401058303Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
11Cơ học ứng dụng401014201Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
12Đồ án trạm biến áp404121101Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
13TN kỹ thuật đo403106101Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
14Tự động hóa quá trình sản xuất401094302Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
15Thực hành giải tích mạch điện (Sinh viên hệ Việt Nhật)JELE352104Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
16Truyền động điệnELE135360Lý thuyếtTối 2,4 - Hk2 đợt AĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
17Kỹ thuật số40106632Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
18An toàn điện40100126Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
19Đồ án đo lường và điều khiển dùng máy tính40411611Đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
20An toàn và môi trường công nghiệp40100321Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKĐược mở lớp (SV xem danh sách đính kèm)
21Tính toán thiết kế ô tôAUT106330Lý thuyếtTối 4,6 - Hk2 đợt AHủy -> số biên lai nộp về Viện 04
22Kỹ thuật nhiệt, lạnhMET132337Lý thuyếtSáng thứ 4 (8 buổi)
Chiều chủ nhật (1 buổi)
HK2 đợt B
Hủy -> số biên lai nộp về Viện 14
23Kỹ thuật điện tửELE116342Lý thuyếtTối 3,6 - HK2 đợt AHủy -> số biên lai nộp về Viện 16
24Công nghệ chẩn đoán và sửa chữa ô tôAUT108321Lý thuyếtTối 3,5 - Hk2 đợt BHủy -> số biên lai nộp về viện 14
25Vật liệu mớiMET13431Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKHủy -> SV không nộp biên lai về Viện
26Thực tập tốt nghiệp (101)404141201Thực tập CtyXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKHủy -> SV không nộp biên lai về Viện
27Hàm phức và toán tử401036201Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKHủy -> SV không nộp biên lai về Viện
28Quản lý công nghiệp401050201Dạng đồ ánXem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKHủy -> SV không nộp biên lai về Viện
29Thực tập xưởng 3: Hệ thống điện - điều khiển ô tôAUT326301Thực tập cty     Xem kế hoạch thực hiện trên web VKT vào tuần thứ 3 của HKHủy -> SV không nộp biên lai về Viện
30Kỹ thuật điệnELE113321Lý thuyếtTối 3,5 - Hk2 đợt AHủy-> Môn học có trong TKB Hk2 của Trường-> liên hệ phòng đào tạo để đăng ký
                                                                                                           Viện trưởng
                                                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                         PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
14580997