TB về lịch học môn Khởi nghiệp - Đồ án chuyên ngành
THÔNG BÁO
Về thời gian học môn Khởi nghiệp & Đồ án chuyên ngành

 
1. Danh sách đăng ký học: Sinh viên xem file đính kèm

2. Kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành:
  • ​Thời gian thực hiện : Từ 03/08/20 đến 06/09/20
  • Thời gian hoàn thành và đánh giá kiểm tra báo cáo đồ án: Từ 07/09/20 đến 13/09/20
  • Cách thức liên hệ GVHD: sinh viên xem file đính kèm
3. Lịch học môn Khởi nghiệp
  • Chiều thứ 7 (từ tiết 7 đến 11), bắt đầu 12g30 kết thúc 16g30, từ 08/08/20 đến 05/09/20
  • Sáng chủ nhật (từ tiết 2 đến 6), bắt đầu 7g30 kết thúc 11g35, từ 16/08/20 đến 06/09/20
  • Địa điểm học: Cơ sở E - khu CNC quận 9
  • Phòng học: Sinh viên xem lịch học trong TKB cá nhân (hoặc cập nhật phòng học trên web Viện kỹ thuật trước ngày học 03 ngày)
Viện Kỹ thuật Hutech
14585356