THÔNG BÁO V/v thời gian nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy
- Sinh viên đọc kỹ thông báo (file đính kèm)
Sinh viên vui lòng nắm rõ thời gian và ngày giờ trên thông báo để tránh nộp trễ ảnh hưởng đến quá trình xét tốt nghiệp
14585759