V. KT - LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020 -2021 VÀ THÔNG TIN HỖ TRỢ SINH VIÊN TRONG KỲ THI
Viện Kỹ thuật HUTECH công bố lịch thi trực tuyến học kỳ Hè năm học 2020-2021 những học phần do Viện quản lý

Sinh viên có mong muốn xóa điểm I, nhận điểm I và kỳ thi phụ các môn học của học kỳ Hè năm học 2020-2021 (các môn do Viện quản lý theo danh sách file đính kèm bên dưới), điền thông tin theo link: https://forms.gle/gHP5rg2nJkYxfk7v9

Đối với SV xóa điểm I: hạn điền link chậm nhất là 24/08/2021

Mọi chi tiết liên hệ cô Bảo Vy theo sđt: 0396 210 233
14593330