Thông báo về việc đăng ký lớp học theo yêu cầu - Hk1 đợt B năm học 21-22
THÔNG BÁO
V/v: đăng ký lớp học theo yêu cầu - Hk1 đợt B năm học 21-22

Đối tượng đăng ký: SV học tại Viện kỹ thuật Hutech
Môn học đề nghị mở lớp theo yêu cầu: Các môn học chuyên ngành do Viện kỹ thuật quản lý (Các môn học không có lịch dạy trong HK1 đợt B năm học 2021-2022)

- Thời gian đăng ký lớp học theo yêu cầu: đến hết ngày 04/10/2021
- Link đăng ký lớp học theo yêu cầu: https://forms.gle/DRTWKT2RxZx5j64q6
- Thời gian trả kết quả mở lớp: 07/10/2021
- Thời gian nộp biên lai học phí các môn học được mở lớp theo yêu cầu: đến hết ngày 15/10/2021
- Link nộp biên lai học phí dành cho các môn học đủ điều kiện mở lớp: https://forms.gle/2LnJrMKiNS2ytzkF6
- Thời gian chuyển hồ sơ về Phòng đào tạo để tạo lớp học: 17/10/2021
- Nội dung ghi trong biên lai: "Họ tên SV -  mã SV - Tên môn học đăng ký"

Điều kiện để mở lớp theo yêu cầu:
- Môn học lý thuyết từ 30SV trở lên;
- Môn học Đồ án ko giới hạn số lượng SV

=> Lưu ý:
Môn học thực hành tại Xưởng ko hỗ trợ mở lớp theo cầu (vì có rất nhiều lớp, và tình hình xưởng hiện nay đã full phòng)

Đối với SV khóa 2017 trở về trước, trường hợp nợ từ 3 môn học trở xuống, có tham gia khảo sát tình hình nợ môn do Viện triển khai, khi đăng ký lớp học theo yêu cầu, Viện sẽ xem xét giải quyết.

Đây là căn cứ để Viện chốt lớp mở theo yêu cầu, trường hợp SV không nộp biên lai đóng học phí về Viện đúng hạn (đối với các lớp được mở khi có kết quả), số lượng thực tế nộp biên lai ít hơn quy định => lớp học đó sẽ bị hủy.
 
14596861