TB kết quả các môn học mở lớp theo yêu cầu trong HK2 năm học 21-22
THÔNG BÁO
Về kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK2 năm học 21-22

1. Danh sách các môn học mở theo yêu cầu: (File đính kèm)
2. Thời gian đăng ký: từ ngày 28/12/2021-30/12/2021
3. Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến qua mạng
4. Thời gian đóng học phí HK2 NH 21-22: từ ngày 03/01/2022 – 14/01/2022 (theo thông báo của Trường- Hình thức đóng học phí qua ngân hàng)

 
14598917