THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2B, NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO
NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2B, NĂM HỌC 2021-2022

 
Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt B, năm học 2021-2022 của sinh viên đại học hệ chính quy như sau:
1. Áp dụng nhận đơn phúc khảo bài thi môn thuộc Viện quản lý và tổ chức chấm thi. 

2. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 28/7/2022 đến hết sáng thứ 5 (04/08/2022)_ Biểu mẫu theo file đính kèm.
3. Thông tin nộp đơn:
Người nhận:  Cô Bảo Vy (Thư ký Viện Kỹ thuật HUTECH)
Địa điểm:       E1-02.08 – Văn phòng Viện Kỹ thuật HUTECH
Thời gian: Sáng: 8:00 -11:00
                   Chiều: 14:00 – 16:00
4. Lệ phí: 200.000đ/1 môn (Hai trăm ngàn đồng/1 môn xin phúc khảo).

Lưu ý: Lệ phí sẽ được hoàn khi có sự thay đổi điểm số.

Trân trọng./.
14602956