Hướng dẫn viết CV xin việc & triển khai công tác ngày hội Công nghệ và kết nối Doanh nghiệp Hutech Techshow 2022 - lần 6

THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN VIẾT CV XIN VIỆC & TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP HUTECH TECHSHOW 2022 - LẦN 6


Đối tượng tham dự: tất cả sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp trong HK2 NH 2021-2022 & sinh viên tham gia triển lãm mô hình Đồ án tốt nghiệp (hệ ĐH chính quy & hệ VJIT)
Địa điểm tổ chức: Hội trường khu E, phòng E3-05.01
Thời gian: Thứ 3, ngày 23/08/2022 - lúc 8g00

Nội dung:
- Hướng dẫn viết CV xin việc
- Hướng dẫn trình bày Silde trình chiếu báo cáo ĐATN
- Triển khai công tác cho ngày hội Hutech Techshow 2022 lần 6 (các việc cần làm cho các ngày 26,27&28/08/2022)

Lưu ý: Tất cả sinh viên đều phải tham dự đủ, trường hợp sinh viên không tham dự sẽ gạch tên ra khỏi danh sách bảo vệ ĐATN.
 
14603301