THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 17/12/2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 17/12/2022 2
- Sinh viên truy cập vào cổng thông tin: https://sinhvien.hutech.edu.vn để hoàn thành phiếu khảo sát tốt nghiệp trước khi đăng ký dự Lễ tốt nghiệp. Nếu Sinh viên cần hỗ trợ tài khoản đăng nhập thì Sinh viên gửi thông tin về email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn để được hỗ trợ.
Hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát tốt nghiệp (sinh viên vui lòng xem file đính kèm bên dưới)

   - Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tại đường link: https://forms.gle/hmGiDNCX7DN1zPYb7

14607360