BIỄU MẪU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (cập nhật 18.03.2024)

SINH VIÊN TẢI CÁC BIỂU MẪU THEO CÁC FILE ĐÍNH KÈM.

Lưu ý: 

Sinh viên vui lòng gửi link (ngành tương ứng) nhờ Doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện khảo sát về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra hàng năm.
Link thực hiện khảo sát của Doanh nghiệp: 
NGÀNH LINK KHẢO SÁT
Công nghệ kỹ thuật ô tô https://forms.gle/aimxQyTgpJHAFGb96
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa https://forms.gle/MkmfbkEgWYXmXkha9
Kỹ thuật cơ khí https://forms.gle/NKN7xWXvnbVvmvJe7
Kỹ thuật cơ điện tử https://forms.gle/ZeNWivdxKjtZfcAbA
Kỹ thuật điện tử - viễn thông https://forms.gle/6Upt369z1AJF39SCA
Kỹ thuật điện https://forms.gle/xVKQoiTxK6mQxUS79
Kỹ thuật y sinh https://forms.gle/xnhcSUMZtdcgBoGg7
Robot và trí tuệ nhân tạo https://forms.gle/F2j51Dnwb4MFteLK9
14565562
×